Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

PRZEDSIĘBIORCA
 

1. Właścicielem i prowadzącym sklep internetowy działający pod adresem www.sklepzielarski-piaseczno.pl jest Sklep Zielarsko Medyczny i Artykuły Zdrowej Żywności z siedzibą ul. Puławska 16, 05-500 Piaseczno , NIP 9511618183, REGON 146277381, zwany dalej Sprzedającym.
2. Kontakt możliwy jest pod numerem telefonu +48 22 756 77 91 (godziny pracy: od poniedziałku. do piątku w godz. 900-1830 oraz soboty w godz. 900 – 1400) za pomocą poczty elektronicznej lub przez formularz kontaktowy dostępny w zakładce „Kontakt” na stronie sklepu. 
ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU I SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


1. Sprzedaż towarów prowadzona jest przez sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet.
2. Do korzystania ze sklepu internetowego, przeglądania jego asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:

- komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari itd.;
- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

3. Zamówienia przyjmowane są bezpośrednio poprzez stronę internetową sklepu. W celu zawarcia umowy sprzedaży, należy złożyć zamówienie. Oferta towarów znajduje się na stronie internetowej wraz z opisem towaru i jego ceną By złożyć zamówienie, należy wybrać towar, określić liczbę opakowań/sztuk, w razie potrzeby podając inne specyficzne informacje.


 
CENY

1. Ceny na stronie podawane są w złotych polskich, są cenami brutto, zawierają należne podatki i cła.
2. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą Klienta.
3. Do ceny towaru należy doliczyć koszty przesyłki, przy wyborze tej opcji zakupu.
4. Po złożeniu zamówienia nie jest możliwe dokonanie zmiany ceny.


 
DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW


1. Dostępność towaru określona jest na stronie z jego opisem.
2. W wyjątkowych sytuacjach, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zmówienia i podejmie decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).


 
SPOSÓB ODBIORU I CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA


1. Dostawy towaru realizowane są jedynie na terenie Polski.
2. Zamówienie zostaje przekazane do realizacji w ciągu 1 dnia roboczego od daty jego złożenia.
3. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, wysłany zostanie do Klienta w ciągu 3-5 (słownie: trzech do pięciu ) dni roboczych od przekazania go do realizacji.
4. W przypadku wybrania jako formy płatności szybkiego przelewu lub płatności kartą kredytową (płatności za pośrednictwem Płać przez eCard) – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpływie 100% należności za towar na konto podmiotu pośredniczącego, od tego też momentu należy liczyć termin, w ciągu którego towar zostanie przekazany kurierowi.
5. Dostarczaniem zamówień zajmują się firmy kurierskie,- przewidywany czas dostawy to 3 dni robocze od dnia następującego po nadaniu przesyłki.
6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za dostarczenie zamówionego towaru do momentu jego doręczenia Klientowi.


 
FORMY PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE


1. Za pobraniem: zapłata następuje do rąk kuriera przy odbiorze przesyłki. Jest to jedyny sposób opłacenia przesyłki „z dołu”.
2. Szybki przelew: przelewy akceptowane są przez BBK, są to tzw. "szybkie przelewy" dokonane przy użyciu pośrednika serwisu eCard. Po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje automatycznie przekierowany na stronę banku wybranego z listy, aby dokonać przelewu pieniędzy. Lista dostępnych sposobów zapłaty poprzez serwis eCard znajduje się tu.
3. Przelew tradycyjny: Sprzedający akceptuje również przelewy tradycyjne - po wybraniu tej formy płatności klient samodzielnie dokonuje przelewu bankowego na podany w zamówieniu numer konta. Numer konta bankowego, na które dokonywane są przelewy za zamówienia to:28 1160 2202 0000 0002 2698 5732.

 
UMOWA I TERMIN UMOWY


1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu www.sklepzielarski-piaseczno.pl nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) (dalej jako "Kodeks cywilny").
2. Sprzedający zobowiązuje się do przekazania towaru kurierowi w terminie do 3 dni roboczych od złożenia zamówienia lub, w przypadku braku towaru, do poinformowania Klienta o braku towaru w takim terminie.
3. W przypadku, gdy deklarowany czas dostawy przekroczy ww. termin, należy bezzwłocznie przekazać odpowiednią informację Sprzedającego, z podaniem numeru zamówienia oraz terminu otrzymania towaru.
4. Całkowity termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.


 
KOSZT DOSTAWY


1. Koszty dostawy w sklepie www. sklepzielarski-piaseczno.pl są zależne od wyboru płatności i wagi zamawianych produktów.
2. Koszt dostawy zmienia się w zależności od rodzaju wybranego przewoźnika. Szczegółowy cennik wraz z informacjami o czasach dostawy dostępny jest w zakładce „Sposoby dostawy”

 
ZWROT ZAMÓWIENIA – ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą, a wzajemne świadczenia Klienta i Sprzedającego podlegają zwrotowi.
2. Odstąpienie przez Klienta od umowy wymaga złożenia przez Klienta pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Można to zrobić m.in. poprzez wypełnienie wysłanego do Klienta wraz z zamawianym towarem formularza "Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość" zgodnego z załącznikiem nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i wysłania dokumentu do Sprzedającego przed upływem wskazanego powyżej 14-dniowego terminu albo w formie maila.

W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji zalecamy umieszczenie w reklamacji następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot reklamacji oraz numer zamówienia (jeżeli jest to możliwe), wraz ze wskazaniem żądania klienta, wszelkie okoliczności opisujące wadę, datę stwierdzenia wady, oraz o ile to możliwe zdjęcia wady (w przypadku złożenia reklamacji za pośrednictwem maila).
3. Klient ma obowiązek zwrócić towar będący przedmiotem zwrotu w przeciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
4. Świadczenie o odstąpieniu od umowy oraz zwracany towar należy wysłać na adres: Sklep Zielarsko Medyczny i Artykuły Zdrowej Żywności, ul. Puławska 16 05-500 Piaseczno lub maila pulawska16@gmail.com

1. Klient zobowiązany jest pokryć bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedającego (tj. koszt odesłania towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, poczty bądź innej instytucji).
2. Pieniądze zwrócone zostaną Klientowi we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego w chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez klienta będącego konsumentem dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Zwracany towar powinien być w stanie nienaruszonym i niezmienionym.
4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zamówionego towary, będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia poprawnego zrealizowania zamówienia, jego cech i działania.


 
REKLAMACJA


1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby oferowany przez sklep internetowy towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. W przypadku wadliwości zamówionego towaru, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wadę fizyczną towaru, o ile została ona stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi będącemu konsumentem.
3. W przypadku braku danych niezbędnych do rozpatrzenia roszczeń dotyczących wadliwego towaru wynikających z rękojmi, Sprzedający niezwłocznie po zapoznaniu się z treścią żądania Klienta, zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie.
4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi pełną kwotę.
5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji.


 
REZYGNACJA Z ZAMÓWIENIA


1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia aż do chwili wysyłki zamówionego towaru.
2. Klient ma dwie możliwości, aby skorzystać z ww. uprawnienia:

- mail na adres: pulawska16@gmail.pl, z ważnością wysoką, zatytułowany: "Rezygnacja z zamówienia nr...".Rezygnacja z zamówienia będzie możliwa tylko wtedy, kiedy dotrze do sklepu przed wysyłką zamówionego towaru.
- kontakt ze sklepem internetowym: numer telefonu +48 22 756 77 91 (godziny pracy: od pn. do pt. w godz. 900 - 1830 oraz w sb. w godz. 900 - 1400), bądź poprzez formularz kontaktowy, dostępny na stronie sklepu.


 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Do każdego zakupionego towaru dołączony jest paragon fiskalny lub faktura VAT.
2. O zmianach w regulaminie i ich zakresie Klienci będę powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji adres e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane na co najmniej 30 dni przed ich wejściem w życie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące odpowiednie przepisy prawne
.

 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) jest dobrowolne, a brak tej zgody uniemożliwia wykonanie umowy i realizację zamówienia.
2. Dane osobowe Klienta są zbierane i przetwarzane tylko w celu wykonania przedmiotu umowy i realizacji złożonego zamówienia.
3. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy – w tym na przesyłanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej newslettera.
4. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:

- Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późniejszymi zmianami)
- Ustanie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024),

5. Administratorem danych osobowych jest Sklep Zielarsko Medyczny i Artykuły Zdrowej Żywności, z siedzibą przy ul. Puławskiej 16, 05-500 Piaseczno Regon 146277381 NIP 9511618183. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania, zmiany, jak również żądania ich usunięcia.


 
Przejdź do strony głównej
Newsletter
Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na wskazany przeze mnie adres e-mail